<بمب گوگلی دوشنبه ۹ خرداد ۸۴

دست در دست هم دهیم و نام اکبر گنجی را در صدر جستجوهای "حقوق بشر" قرار دهیم...
برای این مهم به مطلب زیر با همین عنوان در وبلاگ/ وبسایت خود لینک دهید.

Human Rights

شورای سردبیری فانوس :: May 30, 2005 :: حقوق بشر


: نشانی دنبالک
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/43
بمب گوگلی بی‌هدف
Excerpt: من متوجه نشدم که این بمب گوگلی اکبر گنجی کج...
Weblog: نگاه یک امیدوار
Tracked: May 31, 2005 12:02 AM

: نظرات شما