<توضيحات مدير حلقه ملکوت یکشنبه ۸ آذر ۸۳

اشاره: به دنبال درج مطلب «اشد مجازات» توسط يکى از نويسندگان فانوس، جوابيه‌اى از آقاى داريوش محمد پور مدير حلقه ملکوت دريافت گرديد که عينا در اينجا منتشر مى شود. بديهى است که فانوس آمادگى درج ديدگاه هاى ديگر دوستان را - در صورتى که در چارچوب نقد سازنده يا در راستاى رفع سوتفاهمات باشد - دارد.


دوستان عزيز وبلاگ فانوس

اين يادداشت مختصر را خطاب به دوست بزرگوار آقای صائبی می‌نويسم که طی چند يادداشت نکاتی را درباره‌ی حلقه‌ی ملکوت نگاشته بودند. نخست از حسن نظر و دردمندی و نقد مشفقانه‌ای که نگاشته بوديد سپاسگزارم. مايه‌ی بسی خرسندی است که در ميان اهل وبلاگستان، هستند کسانی که نقد را به دشنام نمی‌آلايند و راه انصاف و برهان را در استدلال خويش می‌پيمايند.

غرض از اين مختصر که می‌نگارم ذکر دو نکته است: نخست اين‌که قصد نداشتم و قصد هم ندارم که در باب ماجراهای ملکوت توضيحی آشکار در بخش نظرهای شما بنويسم از آن رو که چنان‌که قطعاً حس کرده‌ايد، مايه‌ی برافروختن تنش‌ها و دامن زدن به سوءتفاهم‌ها می‌شود و البته گروهی از آب گل‌آلود ماهی می‌گيرند.

ديگر اين‌که در ملکوت ماجراهايی رفته است که بيرونيان تنها بخشی از ماجراها را می‌دانند. شرط انصاف نيست که يکتنه به قاضی برويم و حکمی در غياب کسی صادر کنيم که هيچ جا از خود دفاعی نکرده است و در عوض نوشته‌‌های او را بدون اعتنا به صدر و ذيل و سابقه‌ی نوشته‌ها مثله کنيم و از آن نتيجه‌ای بگيريم که مراد و مقصود گوينده نبوده است. آن‌چه در نامه‌ی من خطاب به خانم طاری آمده است، که نامه‌ای خصوصی بوده است و هنوز جای سئوال دارد که چرا اين نامه سر از وبلاگ در می‌آورد، در ادامه‌ی سلسله‌ای از مکاتبات بوده است که بدون خواندن آن‌ها و پيگيری مرتب و دقيق وقايع ملکوت، فهم ماجرا اگرنه ناممکن حداقل دشوار و مبهم می‌شود.

در مجال مناسب، روزی در آينده‌ی نزديک که از مشغله‌های بسيار مهم‌تر زندگی فراغتی حاصل شود و کج‌فهمی‌ها راه خود را به انصاف و داوری منطقی و بی‌طرفانه بدهد، شرحی از قضايا خواهم نگاشت و به تفصيل خواهم گفت که چرا چنين وضعی در ملکوت رخ داده است. جمعی از ملکوت نشينان فعلی، چنان که نويسنده‌ی سيبستان به درستی اشاره کرده بود، به دعوت من به اين‌جا نيامده‌اند بلکه به توصيه‌ی دوستان آمده‌اند و طبعاً نمی‌توان انتظار داشت که در چنين فضايی همدلی و شناختی درست و منصفانه وجود داشته باشد. ان‌شاءالله غبار اين کدورت‌ها و سوء‌تفاهم‌ها فرو خواهد نشست و اهل تحقيق و اعتبار، به فراست در ماجراها نظر خواهند کرد و يقيناً اگر قصوری از جانب من رفته باشد به آن اذعان خواهم کرد. اما تا آن‌زمان نمی‌توان زبان به درشتی گشود و در غياب سخنانی متين و مستند، خشک و تر با هم سوزانيد و انواع نسبت‌ها را به کسی که اصلاً نمی‌شناسيم داد.

نکته‌ی مهمی که در خلال تمامی بحث‌های جاری به دوستان گوشزد کرده بودم اين است که گروهی از نويسندگان ملکوت در ايران زندگی می‌کنند و شماری هم، مانند برخی، تمامی پل‌های رفتن به ايران را پشت سر خود خراب نکرده‌اند و دلبستگی به مام ميهن دارند و آينده‌ی ايران را تنها در خشم و خروش‌های احساسی نمی‌دانند. شرط انصاف اين است که چيزی ننويسيم که با نوشتن آن امنيت و آزادی فرد ديگری به خطر بيفتد. شما نيک می‌دانيد که بر وبلاگ‌نويسانی که در ايران بوده‌اند و هيچ گرايش سياسی و موضع حزبی هم نداشته‌اند چه رفته است. تدبير و دورانديشی حکم می‌کند که راه آسيب‌ ديدن اعضای حلقه را مسدود کنم تا پيش خود و خدای خود شرمسار نباشم که در تعرضی که ممکن است بر کسی برود ما نقشی داشته‌ايم و می‌توانستيم راه آن را ببنديم. گمان می‌کنم اين توضيح به خوبی ماجرا را روشن می‌کند. با اين حال، تا فرصت مقتضی که به تفصيل ماجراها را بازگو کنم، اين مختصر برای روشن ساختن ماجرا کافی است.

سربلند و موفق باشيد و بار ديگر هم از اعتنای منتقدانه و مشفقانه‌ی شما به صاحب اين قلم سپاسگزارم.

با مهر و احترام

داريوش محمدپور

مدير حلقه‌ی ملکوت

شورای سردبیری فانوس :: November 28, 2004 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/425

نظرات شما: