<مطلب ارسالى به مسابقه طنز تصويرى یکشنبه ۱ آذر ۸۳


س.ع.دشمن شناس

[لينک به محل برگزارى مسابقه طنز تصويرى]

شيبانى: «ما با سياست هاى انقباضى خودمان امسال توانستيم نرخ تورم را در حد رقم پيش بينى شده برنامه، نگه داريم. خوشبختانه با تعامل مجلس محترم … »

پشت صحنه حداد عادل: «ببين دست چپ آقا معمولا به اين شکل روى زانوى مبارکشون قرار ميگيره»

سعيد ابوطالب: «دکتر جون، دست‌بوسى رو که بلدم. شگرد جديد چى بهم ياد ميدى؟»

[همزمان شيبانى براى خودش مشغول نطق است.]

حداد : « اى بابا! شما جوونها چقدر آتيشتون تنده، بابا يک کم صبر داشته باشيد. ما سالها مشغول بوديم. اونوقت شما از در نيومده …»

سعيد: « نوکرتم آقا غلام… »

حداد: « يا الله بيا يک کم تمرين کن، ببوس ببينم کارت رو درست انجام ميدى يا نه؟ »

ابيات

رييس مجـــــلس هفــــــتم بــود «عــادل حـدادى» / بداده ابن آقا را لباس و رخــت دامــــــــــــادى

ز اين پيوند فرخنده، غلام حلقــــــــه گوشش بين / بزد کبريت بر عـــــــلم و ادب، فرهنگ و آزادى

ســـــپاهى گـــــــرد کردنــــــد و به پررويى ناميدند / اداهاى اصـــــــــــــولى را ارزشـــــــهاى آبادى

چريک پير سياسان، بخورد يک ضرب شست از او / صفايى،خاتـــم کوچک، جناب مـــــــيردامادى

به يوم الله روز دى(D)*، پريدند خانـــــــــه ملــــت / چو نيروهاى آمريکا، به فتح شـــهر نورمــاندى

به يمن فتح آسانش، بود فرمان که باشـــــــد هم / رييس مجلس خويشم، زخويشان سـنابادى

غرض هر چاکر خادم، بشـد مــداح آن رهـــــــــــبر / يکى ممنوع کرد لبخند، يکى جنگيد با شادى

يکى گير داد به خشــتک، يکى بند کــرد به تنبان / يکى عر زد يکى شيون، يکى تکبير و فريادى

کــــرامات غلام هر روز افـــــزون شـــد ز پيش از آن / به استيضاح خرم روز، وزيد از پشت او بادى!

کسى گفتا که نعلينش شود چون کفش آقا جفت / بياموزد به نوکـــــر ها راه و رســـــم شــيادى

غلام مســــــــجد اعظم شده کـــــــــاردار در آلمان / به «فن» خويش مشغولند هنرمندان اين وادى!

رموز پاچــه‌خــارى را، ســـعيد پرسيد از حــــــــداد / بگفتا گــر تو هــــم مالى، به يکباره ز اوتادى!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* منظور از روز دى همان D-day است!

شورای سردبیری فانوس :: November 21, 2004 :: طنز

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/447

نظرات شما: