<نگاه (جرج برنارد شاو) دوشنبه ۲۸ شهریور ۸۴

تمامی انواع سانسور برای جلوگیری از هرگونه به‌چالش گرفتن اصول فعلی و موسسات موجود صورت می‌گیرد. هرگونه‌ای از پیشرفت‌ با به چالش گرفتن اصول فعلی آغاز و با ریشه‌کنی موسسات و سازمان‌های موجود تثبیت می‌شوند. نتیجه این‌که اولین شرط پیشرفت، حذف سانسور است.
جرج برنارد شاو
(از کتاب Plays Unpleasant: Widowers' Houses/The Philanderer/Mrs. Warren's Profession)


All censorships exist to prevent any one from challenging current conceptions and existing institutions. All progress is initiated by challenging current conceptions, and executed by supplanting existing institutions. Consequently the first condition of progress is the removal of censorships.
George Bernard Shaw
BrainyQuote[De] ; [UK] ; [Ca]

آلیوس :: September 19, 2005 :: انديشه

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/1300

مطالب دیگر در زمینه انديشه

نگاه (هانا آرندت) - نگاشته شده در دوشنبه ۱۴ شهریور ۸۴ به قلم:: آلیوس
در محکوميت انسان - نگاشته شده در یکشنبه ۱۳ شهریور ۸۴ به قلم:: نيما قديمى
ایمان خطرآفرین است (4) - نگاشته شده در جمعه ۱۱ شهریور ۸۴ به قلم:: لرد کاوی
عشق، ايمان و ولايت - نگاشته شده در پنجشنبه ۱۰ شهریور ۸۴ به قلم:: نيما قديمى
ایمان خطرآفرین است (3) - نگاشته شده در چهارشنبه ۹ شهریور ۸۴ به قلم:: لرد کاوی

نظرات شما:

از گروه خوب فانوسیان می خواهم حرکت اعتراضی بر علیه سانسور زنان را هم پوشش دهند.

ممنونم

نوشته شده توسط : سرزمین رویایی در روز ۲۹ شهریور ۱۳۸۴، ۳:۴۵ بعدازظهر

You have a very talented and skilled writting. I had a great time reading your comments. hours drive from where: http://weblogs.digital.udk-berlin.de/tim/archives/002117.html , About a year ago I started

نوشته شده توسط : Andrew Johnson در روز ۲ مهر ۱۳۸۴، ۳:۴۹ صبح

a very friendly site. have a nice day! hours drive from where: http://weblogs.digital.udk-berlin.de/tim/archives/002117.html , about a year ago i started

نوشته شده توسط : nicholas miller در روز ۲ مهر ۱۳۸۴، ۳:۵۲ صبح

i really am impressed by your site. very original & interesting content. hours drive from where: http://weblogs.digital.udk-berlin.de/tim/archives/002117.html , about a year ago i started

نوشته شده توسط : andrew johnson در روز ۲ مهر ۱۳۸۴، ۳:۵۳ صبح

I like your blog. It is a very interesting one. Coin World magazine: http://familygarden.myblogsite.com/blog/_archives/2005/9/7/1205774.html , Keep scrolling down for pastry cream recConsequentlyipe

نوشته شده توسط : Andrew Jones در روز ۴ مهر ۱۳۸۴، ۴:۲۱ صبح

Remember personal info?