<نگاه: برده سه شنبه ۲۱ شهریور ۸۵

برده کسی است که منتظر است تا فردی دیگر بیاید و او را آزاد کند.

Ezra Pound

A Slave is one who waits for someone to come and free him.
Ezra Pound

Ezra Weston Loomis Pound منتقد, شاعر و موسیقیدان آمریکایی بود (October 30, 1885 – November 1, 1972) که همراه با تی اس الیوت (T.S. Eliot) یکی از ستون های اصلی جنبش نوین (modernist movement) در شعر قرن بیستم بود.
برای اطلاعات بیشتر مقاله ویکی پدیا را می توانید ببینید.

پانوشت: مدتی نسبتا طولانی به علت گرفتاری های درسی و کاری از نوشتن به دور بودم که در همینجا هم از دوستان و نویسندگان فانوس عذرخواهی می کنم... به زودی به شکل مرتب تر و با تغییراتی بیشتر در خدمت دوستان خواهم بود!آلیوس :: September 12, 2006 :: انديشه

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/1491

مطالب دیگر در زمینه انديشه


برای دیدن همه نوشته های فانوس در این زمینه آرشیو انديشه را ببینید.

نظرات شما:


Remember personal info?